Sendzimir Tadeusz
UTWORZONY 2013-06-05 15:49:05
 

ur. 1894 – zm. 1989 – konstruktor urządzeń walcowniczych, racjonalizator technologii hutniczych, przemysłowiec. Wynalazki Sendzimira uzyskały 73 patenty w kilkunastu krajach świata. Pod koniec I wojny światowej założył i uruchomił pierwszą w Chinach fabrykę drutu, śrub, nakrętek oraz gwoździ. Tam dokonał pierwszych wynalazków.
 

 
 
Funk Kazimierz
UTWORZONY 2013-05-21 17:47:32
 

ur. 1884 Warszawa – zm. 1967 Nowy Jork
polsko – brytyjsko – amerykański biochemik

  • twórca nauki o witaminach
  • jest autorem terminu „witamina”
  • odkrył i wyodrębnił pierwsza witaminę B
  • pracował nad wyizolowaniem insuliny


 

 
 
Jasiński Feliks Antoni Michał
UTWORZONY 2013-07-26 20:35:24
 

(1856 – 1899) – inżynier kolejnictwa, konstruktor mostów, profesor mechaniki budowli w Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu, światowy pionier teorii sprężystości. W 1877 r. rozpoczął pracę na kolei Petersbursko – Warszawskiej w Pskowie, potem w Wilnie. Projektował i kierował wieloma pracami budowlanymi i inżynierskimi, które dotyczyły m. in. wodociągów kolejowych i miejskich, mostów przez Wilejkę, rzeźni miejskiej, rozbudowy stacji Wilno. W 1888 r. w Petersburgu zaprojektował  przykrycie peronów na stacji Gatczyna, stosując po raz pierwszy w Rosji stalowe trójprzegubowe kratownice łukowe. W 1890 r. kierował przebudową linii, konieczną wobec zwiększenia obciążeń i szybkości pociągów. W 1894 r. opublikował pracę pt. Badania nad sztywnością prętów ściskanych, która stała się podstawą stosowanych do dziś metod obliczania ściskanych elementów konstrukcyjnych. Opublikował również kilkanaście prac naukowych z zakresu mechaniki budowli i zagadnień kolejowych oraz przygotował skrypty z teorii sprężystości i mechaniki budowli. Zbiór jego dzieł został wydany w j. rosyjskim w l. 1902 – 4 przez Instytut Inżynierów Komunikacji w Petersburgu.
Jasiński urodził się w Warszawie, był synem Stanisława Jakuba i Michaliny z Witanowskich. Zmarł w 1899 r. w Petersburgu. Zwłoki zostały przewiezione do grobu rodzinnego na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

J. Mutermilch, E. Olszewski, Polski Słownik Biograficzny, T XI, PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków 1964 – 1965, s. 38 – 39.

Opracowała: Jadwiga Bretes

 
 

 

 
PARTNERZY
 

 
NEWSLETTER
 

dodaj
 
 
SPIS ALFABETYCZNY
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
DZIEDZINY