Piłsudski Józef
UTWORZONY 2015-11-18 05:46:48
 

Wielki Wódz Polski, Pierwszy Marszałek, organizator Armii Polskiej oraz Genialny Strateg i twórca Niepodległości Polski.

 
 
Jasiński Feliks Antoni Michał
UTWORZONY 2013-07-26 20:35:24
 

(1856 – 1899) – inżynier kolejnictwa, konstruktor mostów, profesor mechaniki budowli w Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu, światowy pionier teorii sprężystości. W 1877 r. rozpoczął pracę na kolei Petersbursko – Warszawskiej w Pskowie, potem w Wilnie. Projektował i kierował wieloma pracami budowlanymi i inżynierskimi, które dotyczyły m. in. wodociągów kolejowych i miejskich, mostów przez Wilejkę, rzeźni miejskiej, rozbudowy stacji Wilno. W 1888 r. w Petersburgu zaprojektował  przykrycie peronów na stacji Gatczyna, stosując po raz pierwszy w Rosji stalowe trójprzegubowe kratownice łukowe. W 1890 r. kierował przebudową linii, konieczną wobec zwiększenia obciążeń i szybkości pociągów. W 1894 r. opublikował pracę pt. Badania nad sztywnością prętów ściskanych, która stała się podstawą stosowanych do dziś metod obliczania ściskanych elementów konstrukcyjnych. Opublikował również kilkanaście prac naukowych z zakresu mechaniki budowli i zagadnień kolejowych oraz przygotował skrypty z teorii sprężystości i mechaniki budowli. Zbiór jego dzieł został wydany w j. rosyjskim w l. 1902 – 4 przez Instytut Inżynierów Komunikacji w Petersburgu.
Jasiński urodził się w Warszawie, był synem Stanisława Jakuba i Michaliny z Witanowskich. Zmarł w 1899 r. w Petersburgu. Zwłoki zostały przewiezione do grobu rodzinnego na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

J. Mutermilch, E. Olszewski, Polski Słownik Biograficzny, T XI, PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków 1964 – 1965, s. 38 – 39.

Opracowała: Jadwiga Bretes

 
 
Fromm Julius
UTWORZONY 2013-06-05 15:45:50
 

ur. 1883 Konin – zm. 1945 Londyn

  • polski chemik, wynalazca technologii produkcji prezerwatyw z ciekłej gumy
  • ma swój pomnik w Koninie!

 
 

 

 
PARTNERZY
 

 
NEWSLETTER
 

dodaj
 
 
SPIS ALFABETYCZNY
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
DZIEDZINY